همایش «چیستی و چگونگی تحول در علوم انسانی از دیدگاه آیت الله خامنه‌ای»

نخستین همایش ملی «چیستی و چگونگی تحول در علوم انسانی از دیدگاه آیت الله خامنه ای» از سلسله همایش های دبیرخانه دائمی «همایش های دوسالانه ی بررسی و تبیین نواندیشی های مقام معظم رهبری در عرصه های فکری و اجتماعی» است که توسط «پژوهشکده تحول و ارتقاء علوم انسانی و اجتماعی» دانشگاه شیراز با همکاری  سایر موسسات و سازمان های مربوطه در روز های  ۲۴، ۲۵ و ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۶ برگزار شد.

اطاعات همایش، دانلود مجموعه مقالات و پیش نشست های تخصصی در سایت آن به آدرس زیر قابل دریافت است: