همایش «هویت ایرانیان»

همایش «هویت ایرانیان» در اردیبهشت ۱۳۹۸ در دانشگاه شیراز برگزار خواهد شد. همچنین برگزاری چندین نشست تخصصی در این زمینه قبل از برگزاری همایش برنامه ریزی شده است.

اطلاعات تکمیلی همایش و نشست های تخصصی متعاقباً اعلام میگردد.