همایش «مولفه های سبک زندگی اسلامی ایرانی»

همایش «مولفه های سبک زندگی اسلامی ایرانی» توسط دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار خواهد شد.

اطلاعات تکمیلی متعاقبا اعلام میگردد.

سایت همایش