نشست «هویت ایرانیان» برگزار می شود

📌نشست «هویت ایرانیان» با سخنرانی دکتر موسی نجفی، دکتر ابراهیم عباسی و دکتر احمد فضلی نژاد

⏲دوشنبه ۳ دی ماه ساعت ۱۰ الی ۱۲
✳️سالن آمفی تئاتر دانشکئه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز

#هویت_اسلامی_ایرانی
#اندیشه_آیت_الله_خامنه_ای

@khamenei_andishe 🍃