نخستین پیش نشست همایش مولفه های سبک زندگی اسلامی ایرانی برگزار شد

نخستین پیش نشست همایش مولفه های سبک زندگی اسلامی ایرانی با عنوان «تاملی بنیادین در مفهوم انسان و جامعه از منظر مکاتب فکری متعارض» در روز چهارشنبه ۱۲ دی ماه در سالن ابوریحان مجتمع ولایت با حضور اساتید و دانشجویان برگزار شد.

این نشست با همت مرکز پژوهش فلسفه زیست و سبک زندگی سالم واقع در برج پژوهشی محمد رسول الله (ص) و با همکاری نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی شیراز، معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شیراز و مرکز  تبیین اندیشه های آیت الله خامنه ای برگزار شد. همایش «مولفه های سبک زندگی اسلامی ایرانی» در سال آینده برگزار خواهد شد.

دکتر ریاستی، دبیر علمی همایش در معرفی این همایش گفت: مفهوم سبک زندگی تنها شیوه زندگی کردن فردی نیست، بلکه روندی تکرار شونده است که در سطح جامعه، الگویی را می سازد؛ مصرف اقلام فرهنگی و یا نرم افزارها، از جمله مباحث مورد بررسی در این زمینه است. وی با بیان اینکه این موضوع سبک زندگی به عنوان یکی از موضوع های استراتژیک، در کنار بعد فرهنگی، ابعاد بهداشتی درمانی نیز دارد، ادامه داد: به عنوان مثال در موضوع «سبک تغذیه» که روزانه با آن مواجهیم، یک سری عناصر وجود دارد که اگر به آن به صورت یک موضوع پژوهشی پرداخته شود، به نتایج مثبت و منفی می رسیم. دکتر ریاستی بر اهمیت توجه به این موضوعات، به صورت کاربردی و متناسب با زندگی در جامعه اسلامی و ایرانی تاکید کرد.

سخنران اصلی این نشست دکتر سیدسعید زاهد زاهدانی بود که به بیان مفهوم انسان و جامعه در مکتب اسلام در مقایسه با مکاتب فکری غرب پرداخت.