مناظره علمی «تبیین روش شناسی تدوین مبانی نظری سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» برگزار می شود

مناظره علمی «تبیین روش شناسی تدوین مبانی نظری سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» با ارائه اساتید زیر در تالار دکتر حسینی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز در روز چهارشنبه ۲۸ آذرماه ۱۳۹۷ از ساعت ۸:۳۰ صبح برگزار خواهد شد:

۱-دکتر علیرضا صادق زاده قمصری

استادیار دانشگاه تربیت مدرس و مسئول تدوین مبانی نظری سند تحول

۲-دکتر سیدسعید زاهد زاهدانی

دانشیار جامعه شناسی دانشگاه شیراز و عضو کمیسیون علوم اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی

۳-دکتر رحمت اله مرزوقی

استاد علوم تربیتی دانشگاه شیراز و عضو کمیسیون تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی

۴-دکتر محمد مزیدی

دانشیار مبانی تعلیم و تربیت دانشگاه شیراز

 

دبیر جلسه:

دکتر سیدمحمدرضا تقوی

استاد روانشناسی بالینی دانشگاه شیراز